د مخ پېښليک

۷ اگسټ ۲۰۱۸

۱۳ فبروري ۲۰۱۸

۲۶ فبروري ۲۰۱۷

۳ نومبر ۲۰۱۵

۵ مې ۲۰۱۵

۷ مارچ ۲۰۱۵

۶ اپرېل ۲۰۱۴

۲۳ نومبر ۲۰۱۳

۱۴ جولای ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ نومبر ۲۰۱۲

۱۲ نومبر ۲۰۱۲

۶ نومبر ۲۰۱۲

۲۲ فبروري ۲۰۱۲

۱۷ جنوري ۲۰۱۲

۴ جنوري ۲۰۱۲

۲۵ جون ۲۰۱۱

۳ جون ۲۰۱۱

۱ جون ۲۰۱۱

۲۵ فبروري ۲۰۱۱

۴ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۱ نومبر ۲۰۱۰

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۰

۱۳ سپټمبر ۲۰۱۰

۵ سپټمبر ۲۰۱۰

۵ اگسټ ۲۰۱۰

۱۲ جون ۲۰۱۰

۱ جون ۲۰۱۰

۲۴ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۰ نومبر ۲۰۰۹

۱۱ نومبر ۲۰۰۹

۲۵ اکتوبر ۲۰۰۹

۱۷ اگسټ ۲۰۰۹

۵ جون ۲۰۰۹

۲۶ مارچ ۲۰۰۹

۱۵ مارچ ۲۰۰۹

زاړه ۵۰