د کارن ونډې

۱۱ جنوري ۲۰۱۸

۲۹ جنوري ۲۰۱۷

۹ اگسټ ۲۰۱۶

۳ اگسټ ۲۰۱۶

۲۳ جولای ۲۰۱۶

زاړه ۵۰