د کارن ونډې

۲۳ اگسټ ۲۰۲۱

۱۹ جولای ۲۰۲۰

۱ اپرېل ۲۰۲۰

۲۷ اگسټ ۲۰۱۹

۱۳ مارچ ۲۰۱۹

۳ مارچ ۲۰۱۹

۲۵ فبروري ۲۰۱۹

۳۰ جنوري ۲۰۱۹

۲۷ جنوري ۲۰۱۹

۲۶ جنوري ۲۰۱۹

۲۲ جنوري ۲۰۱۹

۱۸ جنوري ۲۰۱۹

۱۰ جنوري ۲۰۱۹

۵ جنوري ۲۰۱۹

۲ جنوري ۲۰۱۹

۱۹ ډيسمبر ۲۰۱۸

۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۸

زاړه ۵۰