اپلاتونواله

اپلاتونواله یا د یوناني فیلسوف اپلاتون فلسفي افکارو باندې اطلاق کېږي. د اپلاتون په فلسفه کې چې کوم اصلي مسائل څېړل شوي، هغه د معقول او محسوس مسئلې دي. د مثل نظریه ددې توپیر (تفاوت) د بیانولو لپاره تدوین شوې ده.[۱]

سرچینې سمول

  1. اپلاتونپوهنه، پل ستراترن.