نورستانيان د افغانستان يوه توکميزه ډله ده. د دې توکم خلک د افغانستان په ختيځ د نورستان په ولايت کې مېشت دي.

نورستانۍ جلۍ
نورستان نارينه
نورستان نارينه