آرنۍ غورنۍ پرانيستل

بلوڅ چې جمعه یې بلوڅان ده، په افغانستان، ایران، پاکستان، کې مېشت آندو اریایي توکم دی چې ځانته ځانگړی دود، دوستور او کولتور لري. ژبه یې بلوڅي نومېږي او د وگړو شمېر یې ۲۵ ملیونو تنو ته رسېږي. ډېری بلوڅان اهل سنت مسلمانان مسلمانان دي.

بلوڅان
ټوله آبادي
شاوخوا ۱۵ میلیونه[سرچينه پکارده]
هغه سيمې چېرته چې دا قبيله آباده ده
 پاکستان ۶۹۰۰۰۰۰ (۲۰۱۳) [۱]
 ايران ۱٬۵۵۷٬۰۰۰ [۲]
 افغانستان ۳۰۰٬۰۰۰ (۲۰۰۹) [۳]
 عمان ۴۳۴٬۰۰۰ (۲۰۰۹) [۴][۵][۶]
 متحده عرب امارات ۲۰۰٬۰۰۰ [۷]
 هند ۱۰۰٬۰۰۰ [۸]
 ترکمنستان ۳۰٬۰۰۰ [۹]
ژبې

بلوڅي
نور: پښتو پاړسي, سراييکي, سندهي, براهوي

مذهبونه

سنی(حنفی)[۱۰]

څېرمه خلک

نور ايرانيان
(کرديان • پاړسيوانان)

ځینې سرچینې د بلوڅو وگړو شمېر ۱۵ مېلیونه تنه اټکل کوي. چې په اټکلي توگه ۱۰ مېلیونه په پاکستان ،  [۱۱][۳]، ۳ مېلیونه تنه په ایران کې،[۱۲]۵۰۰٬۰۰۰ تنه په افغانستان کې،[۳] ۴۳۴ زره تنه په عمان، ۲۰۰ زره تنه په عربي اماراتو کې، او یو شمېر په تاجکستان، ترکمنېستان، او یو شمېر نورو هېوادونو کې اوسېږي.[۱۳] همدارنگه ځینې نورې سرچینې د بلوڅانو شمېر ۲۰ مېلیونه اټکلوي.[۱۴]

سرچينې