د الجزیره ښار

الجزیره د الجزایر هیواد پلازمېنه او سترو ښارونو څخه یو دی.