سيمه اييز وخت (انگريزي:Timezone) د هرې سيمې يو ځانگړی وخت وي کوم چې د جغرافيې په لحاظ پېژندلی کيږي۔د هرې سيمې يو ځانله وخت وي لکه کله چې تاسې وگورۍ چې کله سعودي عرب کې يوه بجه وي نو په متحده عرب امارات کې 2 بجې يي، همدا رنگې چې افغانستان کې يوه نيمه بجه وي نو په پاکستان کې دوه بجې يي، دا ځکه چې د هرې سيمې ځانله وخت وي۔

په نړۍ کې بېلابېلې سيمې چې خپله ځانله وخت لري