پلازمینه په یوه هیواد کې د يوه دولت هغه مهم ښار گڼل کیږي چې پكې د واك او ادارې لوړ اورگانونه ، د دولت د مشر دفتر ، ولسي جرگه، مشرانو جرگه، وزارتونه او ستره محکمه موقعيت ولري، د پلازمېنې په نامه ياديږي . له دغو اورگانونو څخه ځينې كېداى شي ، چې په نورو ښارونو كې هم شتون ولري .

سرچينه

  1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%EE%EB%E8%F6%E0

دا هم وگورئ