د مخ پېښليک

۱۰ مې ۲۰۲۱

۹ مې ۲۰۲۱

۱۰ نومبر ۲۰۲۰

۸ نومبر ۲۰۲۰

۵ جون ۲۰۱۶

۷ ډيسمبر ۲۰۱۵

۸ مارچ ۲۰۱۳

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۲۲ جولای ۲۰۱۲

۲۸ مارچ ۲۰۱۲

۲ فبروري ۲۰۱۲

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۲ جنوري ۲۰۱۱

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۸ مارچ ۲۰۱۰

۷ فبروري ۲۰۱۰

۲ اکتوبر ۲۰۰۹

۱ اکتوبر ۲۰۰۹

۲۸ سپټمبر ۲۰۰۹

۲۷ سپټمبر ۲۰۰۹

زاړه ۵۰