د کارن ونډې

۳ جنوري ۲۰۱۳

۲ جنوري ۲۰۱۳

۸ اگسټ ۲۰۱۲

۷ اگسټ ۲۰۱۲

۵ اگسټ ۲۰۱۲

۲۶ جولای ۲۰۱۲

۲۰ مې ۲۰۱۲

۶ مې ۲۰۱۲

۵ مې ۲۰۱۲

۲۵ فبروري ۲۰۱۲

۲۴ فبروري ۲۰۱۲

۶ فبروري ۲۰۱۲

۱۷ جنوري ۲۰۱۲

۹ جنوري ۲۰۱۲

۶ جنوري ۲۰۱۲

۲۳ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۱ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۹ نومبر ۲۰۱۱

۱۵ نومبر ۲۰۱۱

۱۲ نومبر ۲۰۱۱

۱۱ نومبر ۲۰۱۱

۹ نومبر ۲۰۱۱

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۱

۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۳۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۰ سپټمبر ۲۰۱۱

۸ سپټمبر ۲۰۱۱

۴ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۴ جولای ۲۰۱۱

۱۷ جون ۲۰۱۱

۶ مې ۲۰۱۱

۱۵ اپرېل ۲۰۱۱

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۲ نومبر ۲۰۱۰

۲۱ نومبر ۲۰۱۰

۱۵ جولای ۲۰۱۰

۲۴ مې ۲۰۱۰

زاړه ۵۰