مذهب د يوې عقيدې او گروهې خلکو ترمېنځ د گډ فکر او اند له مخې د يوه شي، يو کس، يو نه ليدونکي هستۍ، د هغه فکرونو د نظام په اړه چې د طبيعت نه په لوړو کچو کې دي، سپېڅلي دي، خدايي دي، حقيقي او رښتيني دي، د انسانانو د اخلاقي ارزښتونو او ډسپلينونو پر عملونو ولاړ دي، په دوديزه بنسټيزو قوانينو اړونده دي، د مذهبي لمانځنو او کړنو سره تړلي وي او د پورتنيو نومېدلو ځانگړتياؤ اړونده په يوې ډلې يا ټولنې کې د انسانانو د يو ډول کړه وړو د غوره توبونو يو تړنيز او نښلوونکی نظام ته وايي. کله نا کله مذهب د گروهې يا عقيدې او يا هم په ټولنيزه کچه د عقيدې غونډال سره گډ کارېدلی[۱], نسبت و دې ته چې په فردي تعريفونو کې رټل شوی او بد ورته وييل شوي. په بېلابېلو کلتورونو کې د مذهب پرمختگ گڼې بڼې ځان ته غوره کړي. په ټولگړي توگه "منظمه مذهبونه" د خلکو هغه يوه تنظيم لوري اشاره کوي چې د ځانگړو گروهو په چوکاټ کې د خپل مذهب په لار روان دي، چې ډېر ځله د يوه قانوني مذهبي ټولۍ بڼه ځانته غوره کوي.

بېلابېلې مذهبي نښې, (لومړی صف) عيسويت، يهوديت، هندويزم، بهايي, (دوهم صف) اسلام، tribal, ټاويسټ، شېنټو (درېيم صف) بودهيزم، سکهـ، هندو، جين

د مذهب تعريف

د گڼ شمېر بېلابېلو ځانگړتياو له مخې، مذهب هم په بېلابېلو ډولونو تعريف شوی. په ډېريو تعريفونو کې د يو ډول بې مانا ټولگړي ځانگړتياو او د يوه کټ مټ تعريف تر مېنځ د انډول د ساتلو هڅه شوې. ځينو سرچينو بيا د يو شمېر رسمي، ليکل شوي تعريفونه رانقل کړي خو ځينې نور يې د تجربوي، احساساتي، اخلاقي ارزونې او مقصدي فکټورونو له مخې د مذهب په تعريف ټينگار کړی. په ډېريو تعريفونو کې داسې راغلي:

سرچینې

  1. د "عقيدې غونډال" ضرور نه ده چې يو مذهب لورې اشاره وکړي، که څه هم چې مذهب د عقيدې يو سيستم پورې څوک تړلی شي.