د کارن ونډې

۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۶ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۷ اگسټ ۲۰۱۲

۲۶ اگسټ ۲۰۱۲

۲۹ اپرېل ۲۰۱۲

۲۷ اپرېل ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۱۹ مارچ ۲۰۱۲

۲۹ فبروري ۲۰۱۲

۲۸ فبروري ۲۰۱۲

۱۹ جنوري ۲۰۱۲

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۱

۵ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۳ سپټمبر ۲۰۱۱

۳۰ اگسټ ۲۰۱۱

۲۹ اگسټ ۲۰۱۱

۱۳ جون ۲۰۱۱

۱۲ جون ۲۰۱۱

۲۲ مارچ ۲۰۱۱

۲۸ جنوري ۲۰۱۱

۲۶ نومبر ۲۰۱۰

۴ نومبر ۲۰۱۰

۱۸ سپټمبر ۲۰۱۰

۱۴ اگسټ ۲۰۱۰

۳ اگسټ ۲۰۱۰

۲۶ جولای ۲۰۱۰

۲۱ جولای ۲۰۱۰

۱۹ جولای ۲۰۱۰

۱۸ جولای ۲۰۱۰

۱۷ جولای ۲۰۱۰

۱ جولای ۲۰۱۰

زاړه ۵۰