آرنۍ غورنۍ پرانيستل


اېتوپیا چې رسمي نوم یې د ایتوپیا فدرالي دموکراتیک جمهوریت (په امهاري ኢትዮጵያ Ityopp'ya) دی افریقا،د افریقا ښکر کې په وچې پورې تړلی یو هیواد دی. پلازمینه یې آدیس آبابا او مساحت یې ۳۰۰'۱۰۴'۱ کیلومتره دی. ایتوپیا ۶۳۵'۱۳۵'۱۱۰ میلیونه وګړي لری او د پیسو واد یې د ایتوپیا بیر (ETB) ده.

تاریخ

جغرافیه

کلتور

اقتصاد