د افریقا ښکر

Africa-countries-horn.png د افریقا د سومالیا ,اریتریا , ایتوپیا او جیبوتی هیوادونو برخې چې سور سمندر او د عربو سمندر سره غځیدلي د افریقا ښکر په نوم یادیږي.