چنگاښ
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
د لمريز لېږديز کال مياشتې

د افغانستان په رسمي کليز کې چنگاښ (سرطان) د هجري لمريز کال څلورمه مياشت ده چې ۳۱ ورځې لري.

رخصتيانېسمول

  • د چنگاښ ۵ - د نشه يې توکوپر ضد د مبارزې ورځ .(د جون ۲۶)
  • د چنگاښ ۲۰- د نړۍ د نفوذ ورځ (د جولای ۱۱)
  • د چنگاښ ۲۶ نېټه د سردار محمد داود خان پاڅون (۱۳۵۲ لمريز)

سرچينېسمول