جمعه

د اوونۍ ورځ
اوونۍ مې غبرگولی ذو القعدة
ونۍ ۲۵ ۵ ۱۷
يونۍ ۲۶ ۶ ۱۸
دوه نۍ ۲۷ ۷ ۱۹
درې نۍ ۲۸ ۸ ۲۰
څلرنۍ ۲۹ ۹ ۲۱
پينځه نۍ ۳۰ ۱۰ ۲۲
جمعه ۳۱ ۱۱ ۲۳
جمعه د اوونۍ د اوومې ورځې نوم دی. دا د مسلمانانو لپاره سپېڅلې ورځ ده. دغه ورځ په اسلامي هېوادونو کې د استراحت او عبادت ورځ ټاکل شوې.