پينځه نۍ

د سپوږميز کال د اوونۍ شپږمه ورځ چې وروسته له څلرنۍ راځي او ورپسې ورځ د جمعې ورځ وي.
اوونۍ اپرېل وری شوال
ونۍ ۱۳ ۲۵ ۴
يونۍ ۱۴ ۲۶ ۵
دوه نۍ ۱۵ ۲۷ ۶
درې نۍ ۱۶ ۲۸ ۷
څلرنۍ ۱۷ ۲۹ ۸
پينځه نۍ ۱۸ ۳۰ ۹
جمعه ۱۹ ۳۱ ۱۰
پينځه نۍ د اوونۍ د شپږمې ورځې نوم دی چې په (انګلیسي: Thursday) وايي، تر دې وروسته د جمعې ورځ وي.