څلرنۍ

د اوونۍ پنځمه ورځ ده چې ځينې پښتانه ورته شورو يا شُرو هم وايي
(له شورو نه مخ گرځېدلی)
اوونۍ ډيسمبر ليندۍ جمادى الاولى
ونۍ ۲۸ ۷ ۱۵
يونۍ ۲۹ ۸ ۱۶
دوه نۍ ۳۰ ۹ ۱۷
درې نۍ ۱ ۱۰ ۱۸
څلرنۍ ۲ ۱۱ ۱۹
پينځه نۍ ۳ ۱۲ ۲۰
جمعه ۴ ۱۳ ۲۱
څلرنۍ د اونۍ د څلورمې ورځې نوم دی چې ځينې پښتانه يې د شورو يا شُرو بولي (البته دا نومونه پښتو نه بلکې اردو دي) او په فارسي ژبه کې ورته چهار شنبه وايي.