د کارن ونډې

۲۷ فبروري ۲۰۱۳

۸ سپټمبر ۲۰۱۲

۳۱ اگسټ ۲۰۱۲

۸ جولای ۲۰۱۲

۲۹ جون ۲۰۱۲

۱۸ مې ۲۰۱۲

۱۷ مې ۲۰۱۲

۱۶ مې ۲۰۱۲

زاړه ۵۰