پوهنغونډ (په انگرېزي: encyclopedia؛ په عربي: دایرةالمعارف) د يو يا څو کتابونو په بڼه د پوهنيزو ليکنو، د يوې پوهنيزې څانگې او يا هم د نورو علومو د علمي مقالو يوې ټولگې يا غونډ ته ويل کېږي.