د کارن ونډې

۲ جولای ۲۰۱۶

۲۶ جون ۲۰۱۶

۵ مې ۲۰۱۶

۸ نومبر ۲۰۱۵

۲۷ اگسټ ۲۰۱۵

۲۹ مې ۲۰۱۵

۱۲ جنوري ۲۰۱۴

۷ سپټمبر ۲۰۱۳

۲۵ فبروري ۲۰۱۳

۲۳ فبروري ۲۰۱۳

۷ جولای ۲۰۱۲

۲۳ جون ۲۰۱۲

۱۴ جون ۲۰۱۲

زاړه ۵۰