ارغنداب رود

رود په افغانستان کي
امريکايي پوځيان د ارغنداب رود نه تېرېږي

ارغنداب رود (په انگرېزي: Arghandab River) د افغانستان په سوېل کې يو رود دی چې ۴۰۰ کيلومتره اوږدوالی لري چې وروسته د هلمند رود سره يوځای کېږی.