آزربايجاني ژبه

آزربايجاني ژبه چې د ترکي ژبو له کورنۍ څخه ده همدا ډول د ازربايجان هیواد رسمي ژبه هم ده او په ټوله کې له ۱۰ نه تر ۱۵ ميليونو ويونکي لري.

Map of the Azerbaijani language.svg