وری (مياشت)

(له وری(مياشت) نه مخ گرځېدلی)
وری
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
د لمريز لېږديز کال مياشتې

د افغانستان په رسمي کليز کې وری د لمريز کال لومړۍ مياشت ده چې ۳۱ ورځې لري او د همدغې مياشت پيل له نوروز يا د بزگر له ورځې څخه کېږي.

رخصتيانېسمول

  • د وري ۱- د نوي کال ورځ (نوروز).
  • د وري ۱- د نژاد پرستۍ (رسيزم racism ) ضد نړۍ واله ورځ . ( دمارچ ۲۱)
  • د وري ۱ - د شعر نړۍ واله ورځ ( د مارچ ۲۱).
  • د وري ۱۸- د روغتيا نړۍ واله ورځ. (د اپريل ۷).

سرچينېسمول