د سپوږميز ليږديز کليز کې روژه (رمضان) د هجري ليږديز کال نهمه مياشت ده چې ۳۰ ورځې لري.په اسلام کې د روژې مياشت ېره مهمه گڼلی کيږي ځکه چې پدې مياشت کې ټول مسلمانان روژه کيږي۔

نور کالونهسمول

سپوږميزې مياشتې

حسين  · صفره  · لومړۍ خور  · دويمه خور  · درېيمه خور  · څلورمه خور  · خدای پاک  · برات  · روژه  · کوچني اختر  · ميانې  · لوی اختر