غويی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
د لمريز لېږديز کال مياشتې

پېښې

زېږېدنې

مړينې

د غويي ۶ - غازي امان الله خان وفات په ايټاليا کې. (۶/۲/۱۳۳۹)

رخصتيانې

باندنۍ تړنې

سرچينې