د کارن ونډې

۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۳ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۳۰ نومبر ۲۰۱۲

۲۸ نومبر ۲۰۱۲

۲۶ نومبر ۲۰۱۲

۲۵ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ نومبر ۲۰۱۲

۲۳ نومبر ۲۰۱۲

۲۲ نومبر ۲۰۱۲

۲۱ نومبر ۲۰۱۲

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۸ اکتوبر ۲۰۱۲

۹ اگسټ ۲۰۱۲

۸ اگسټ ۲۰۱۲

۷ اگسټ ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۱۶ جولای ۲۰۱۲

زاړه ۵۰