آرنۍ غورنۍ پرانيستل

لایبېریا چې رسمي نوم یې د لایبېریا جمهوریت دی د افریقا په لویدیځ کې پروت یو هیواد دی.