د بشري پرمختيا اندازه

د بشري پرمختيا اندازه يا د بشري پرمختيا کچه (پښتو لنډ نوم يي بشري پرمختيا دی) (په انگريزي ژبه: Human Development Index د لنډيز نوم : HDI)، د شک پر بنياد يو ايښودل سوي بنسټ دي. چي د د ملک د برياليتوب پيژندنه کوي هغه هم پر دري ډوله ده. معیار د بشري پرمختيا برخي لکه: اوږد او روغ ژوند، تعليم او پوهې ته لاسرسی او د ښه ژوند مناسب توان لرنه. [۲]

World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).[۱]
     0.800–1.000 (very high)      0.700–0.799 (high)      0.550–0.699 (medium)      0.350–0.549 (low)      Data unavailable

سرچينېسمول

  1. . Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators". HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme
  2. [۱]، HDR 1990