د کارن ونډې

۲ جولای ۲۰۱۷

۲۳ جون ۲۰۱۷

۹ فبروري ۲۰۱۷

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۶

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۶

۴ جنوري ۲۰۱۶

۲۸ نومبر ۲۰۱۵

۲۶ نومبر ۲۰۱۵

۱۳ نومبر ۲۰۱۵

۷ نومبر ۲۰۱۵

۵ نومبر ۲۰۱۵

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۵

۱ اگسټ ۲۰۱۵

۲۷ جولای ۲۰۱۵

۲۴ جولای ۲۰۱۵

۱۱ مې ۲۰۱۵

۸ مې ۲۰۱۵

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۴

۲۰ فبروري ۲۰۱۴

۲۰ جنوري ۲۰۱۴

۱۹ جنوري ۲۰۱۴

۱۷ جنوري ۲۰۱۴

۱۴ جنوري ۲۰۱۴

۸ نومبر ۲۰۱۳

۸ اگسټ ۲۰۱۳

۵ اگسټ ۲۰۱۳

۲۲ مې ۲۰۱۳

۱۴ مې ۲۰۱۳

۱۰ مې ۲۰۱۳

زاړه ۵۰