آرنۍ غورنۍ پرانيستل

شچېچېن (په بولنډي: Szczecin) په شمالی اروپا کې یو ښار دی. که څهٔ هم د ښار ټول اوسېدونکی آلمانان وی، شچېچېن په ۱۹۴۵ کال کې د پولنډ له خوا نیول شو.