امير محمد افضل خان

امير محمد افضل خان ( ۱۸۱۱ - ۱۸۶۷ ) د امير دوست محمد مشر زوى وو . محمد افضل د خپل پلار له مړينې نه درې كاله وروسته د افغانستان واك له خپل ورور امير شېر علي خان نه ونيو . دده له مړينې نه وروسته امېر شېرعلي خان بېرته د افغانستان امير شو .

امير محمد افضل خان

د امير محمد افضل خان رسم شوی انځور
واکمني ۱۸۶۵ ز. - ۷ د اکتوبر، ۱۸۶۷ ز.
بشپړ نوم امير محمد افضل خان
زېږون ۱۸۱۱ ز.
مړينه ۷ د اکتوبر، ۱۸۶۷ ز.
مخکنی پاچا امير شېر علي خان
وروستنی پاچا امير محمد اعظم خان
کورنۍ بارکزي
پلار امير دوست محمد خان