کوسټاریکا چې په رسمي توگه د کوسټاریکا ولسمشریزه ده په منځنی امریکا کې پروت هیواد دی.

LocationCostaRica.svg