د کارن ونډې

۱۶ جون ۲۰۲۰

۲۴ اپرېل ۲۰۲۰

۱۴ جون ۲۰۱۹

۸ مې ۲۰۱۹

۷ مې ۲۰۱۹

۲ مې ۲۰۱۹

۲۷ جنوري ۲۰۱۹

۱۱ جنوري ۲۰۱۹

۲ نومبر ۲۰۱۸

۸ جولای ۲۰۱۸

۷ جولای ۲۰۱۸

زاړه ۵۰