صفویان

صفویان یوه شیعه ډله وه چې له ۸۸۰ تر ۱۱۰۱هجري لمریز پورې یې په ایران واکمني وکړه.

ددې ډلې بنسټگر شاه اسماعیل صفوي و چې په ۸۸۰لمریز کې په تبریز ښار کې د بادشاهۍ تاج پر سر کړ، او وروستی واکمن یې شاه حسین صفوي په ۱۱۰۱لمریز کې تېر شوی چې له افغانانو یې ډېر ناوړه ماتې وخوړه.

صفوي شاهان او واکمنۍ موده یېسمول

 
د صفوي پېز فتیله ای ټوپکونه

قضایي جوړښتسمول

حکومتي جوړښتسمول

دوتنه:Arm.safavi.JPG
د صفوي واکمنۍ نښان.
 
د نقش جهان میدان، هغه ډگر چې د صفوي شاهانو په وسیله جوړ شوی، دا ډگر د هغوي مذهبي سیاسي بېلگه پېژندل کېږي.

بهرنۍ تړنسمول

کينډۍ:ویکی‌انبار-رده

سرچینېسمول