توپاز

Topaz
توپاز
Large Topaz Gemstones.jpg
Muscovite-Quartz-Topaz-LTH61B.JPG
ډله معدن/کان
کیمیایي فرمول Al2SiO4(F,OH)2
رنگ ، زيړ، ، زرغون
ټینگوالی ۴، ۰۳ گرامه/سم
سختی ۸

توپاز (په انگرېزي Topaz) د سلکون د ډبرو څخه دی چی کيمیایی فرمول یی Al2SiO4(F,OH)2 دی. نوموړي قیمتي ډبره په روسيې، افغانستان، چېک جمهوريت، آلمان، پاکستان، سويډن او نورو هېوادونو کی استخراج کېږي. توپاز معمولا روڼ او رنگ لرونکی ډبره ده او سور، زير او نارنجی رنگ درلودلای سی مگر بې رنگ توپازونه هم شته. بې رنگ توپاز د توپازونو د ډولونو څخه تر ټولو ارزښتمن دی