رنگ (په انگرېزي: Color) د نور يا رڼا د منکسر کېدو په سبب په بېلابېلو فرېکوېنسيو رامنځ ته شوې څپې ته ويل کېږي چې په ښکاره توگه يې توپير کېږي. ټول رنگونه د سپين رنگ څخه جوړ شوي. تور رنگ د ټولو رنگونو د گډېدلو وروسته رامنځته کېږي.

له گرمې هوا سره د بالون انځور، چې د بالون له منځ څخه اخېستل شوی او له یون پیلولو مخکې د کاپادوکیه پر ښار یې پیلوي؛ مختلف ډوله رنگونه په ښه توگه ښکاري.