تر اوسه پورې ۱۴۷٫۹٪ هدف پورا شوی دی او پښتو ویکيپيډيا کې تر دې دمه پوري ۱۴٬۷۹۰ لیکني لیکل شوي دي.