تر اوسه پورې ۱۲۴٫۵٪ هدف پورا شوی دی او پښتو ویکيپيډيا کې تر دې دمه پوري ۱۲٬۴۴۷ لیکني لیکل شوي دي.