تر اوسه پورې ۱۱۴٫۹٪ هدف پورا شوی دی او پښتو ویکيپيډيا کې تر دې دمه پوري ۱۱٬۴۸۵ لیکني لیکل شوي دي.