تر اوسه پورې ۱۱۹٫۹٪ هدف پورا شوی دی او پښتو ویکيپيډيا کې تر دې دمه پوري ۱۱٬۹۹۳ لیکني لیکل شوي دي.