تر اوسه پورې ۱۲۳٫۸٪ هدف پورا شوی دی او پښتو ویکيپيډيا کې تر دې دمه پوري ۱۲٬۳۸۲ لیکني لیکل شوي دي.