تر اوسه پورې ۱۳۱٫۵٪ هدف پورا شوی دی او پښتو ویکيپيډيا کې تر دې دمه پوري ۱۳٬۱۴۶ لیکني لیکل شوي دي.