زه نديم ګل د پښتو ويکيپېډيا نوي کارن يم غواړم چې د پښتو ويکيپېډيا سره مرسته وکړم.

Animated-Flag-Afghanistan.gif دا کارن افغان دی، او د افغانستان سره مینه لری.