د کارن حقوق

کارن ډلې سمبالول  
دکارن ګروپونه ښکاره کړيد W.Kaleem کارن رښتې بدلول (خبرې اترې | ونډې)

ضمني غړی د: تاييد شوي کارنان

د کارن رښتو يادښت

  • ۲۰:۱۳, ۸ جنوري ۲۰۱۲ W.Kaleem خبرې اترې ونډې د W.Kaleem لپاره د غړيتوب ډله له پازوال څخه پازوال او له آی پي بنديزه بخښلی ته بدله کړه
  • ۲۲:۲۷, ۲۴ اپرېل ۲۰۱۱ ANBI خبرې اترې ونډې د W.Kaleem لپاره د غړيتوب ډله له (هېڅ) څخه پازوال ته بدله کړه (په ويکيپېډيا کې د ډېرو ونډو د ترسره کولو په خاطر )