د "خبرې اترې:لڼډي خو درنې وېناوې" د بڼو تر مېنځ توپير

نوی مخ: ذاهد جلالي وروره سلامونه خپې لیکنې د مرجع په توګه خپل د علمي وړتیا نه پيل او ورپسې اوږد يا لنډ تاریخ ېې ...
(نوی مخ: ذاهد جلالي وروره سلامونه خپې لیکنې د مرجع په توګه خپل د علمي وړتیا نه پيل او ورپسې اوږد يا لنډ تاریخ ېې ...)
(بې توپيره)
ورکنومی کارن