پښتو ويکيسفر د ويکيسفر د ژبو په کتار کې راځي چې د ويکيمېډيا پروژې لخوا يې کوربه توب کيږي.

د پښتو ويکيسفر نښان

د جوړېدو چارېسمول

د پښتو ويکيسفر په آزموین ويکي (اېنکيوبېټر) کي ١٠ تر ټولو فعاله کارنان دا لاندي کسان وه:

د پښتو ويکيسفر په آزموینیزې ويکي (اېنکيوبېټر) کي ١٠ تر ټولو فعاله کارنان
نوم د سمونو شمېر یاداښت
Af420 ١٩۴٢ د د ې پروژرې یواځینی پآزوال يا اډمین وو.

د پښتو ویکیسفر تر فعالېدو (جوړېدو) وروسته بیا د دې پروژې لومړی اډمین هم دی وو.

Olasyar ٨٧١
Nadim Gul ۴۴٧
Abdul hadi Jk ٣۵٣
Atalym ٢٣٣
Khalifaji ١۶۵
zulmaikhan ١۶١
Ibrahim khashrowdi ۵۵
عثمان منصور انصاري ٢٣
طاهره مجیدی ٢٠ یواځینۍ ښځينه فعاله

سرچینېسمول