نړیواله ټولنه (په انگرېزي: International community) یوه سیاسي نومونه ( اصطلاح ) ده ، چې په سیاستپوهنه کې ، د دولتي شخصیتونو په ویناوو او همدا راز په رسنیو کې ، د نړۍ د هېوادو ترمنځ د دوه اړخیز تړاویز غونډال ( سېستم ) د ځیرلو ( مشخصولو ) لپاره ډېره کاریږي . د نړیوالې ټولنې نومونه کله کله د شتو نړیوالو سازمانونو ، لکه د ملگرو ملتو سازمان ، چې د ځمکې د غونډاري ( کرې ) ټول هېوادونه يې سره یو موټی کړي دي ، لپاره هم کاریږي .

د نړۍ بيرغونه

سیاستپوهان د نړیوالې ټولنې په اړه

نړیواله ټولنه د سیاستپوهانو په خبرو کې

اخځونه

  1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F0%EE%E2%EE%E5_%F1%EE%EE%E1%F9%E5%F1%F2%E2%EE[مړه لينکونه]