د یوې لړۍ برخه ده
قرآن

مصحف

سوره · ایت

قرآن لوستل

تجوید · حزب · ترتیل · د قرآن حافظ · منزل · قاري · جزء · رسم · رکوع · سجده

ژباړه

آر لړ  · پښتو ژباړه

د قرآن مخینه

مکي سورتونه · مدني سورتونه

تفسیر

د کسانو په اړه ایتونه · عدالت · د نزول لاملونه · نسخ · کتابي روایتونه · تحریف · بکه · مقطعات · Esoteric interpretation

قرآن او سنت

Literalism · معجزه · ساینس · ښځې

د قرآن په اړوند اندونه

شیعه · نقد · Desecration · سورت النورين او سورت الولاية · تنزیل · قصص الانبیا · بیت القرآن


د سپیڅلي قرآن سورتووه د نزول له مخې په دوه ډلو وېشل کېږي چې مکي (هغه چې په مکه معظمه کې نبي علیه السلام ته رالېږل شوي وي) او بل یې مدني (هغه دی چې نبي علیه السلام ته په مدینه منوره کې رالېږ شوي وي).

۲- یا په بل عبارت: مکي سورتونه هغه دي چې د نبوي هجرت څخه مخکې (که هغه په مکه معظمه کې وي، مدینه، طایف... لنډه دا چې د مکې معظمې څخه بهر هرچېرې په نبي علیه السلام نازل شوي وي)رالېږل شوي وي، مکي سورتونه یادېږي.