مدني سورتونه

د یوې لړۍ برخه ده
قرآن

مصحف

سوره · ایت

قرآن لوستل

تجوید · حزب · ترتیل · د قرآن حافظ · منزل · قاري · جزء · رسم · رکوع · سجده

ژباړه

آر لړ  · پښتو ژباړه

د قرآن مخینه

مکي سورتونه · مدني سورتونه

تفسیر

د کسانو په اړه ایتونه · عدالت · د نزول لاملونه · نسخ · کتابي روایتونه · تحریف · بکه · مقطعات · Esoteric interpretation

قرآن او سنت

Literalism · معجزه · ساینس · ښځې

د قرآن په اړوند اندونه

شیعه · نقد · Desecration · سورت النورين او سورت الولاية · تنزیل · قصص الانبیا · بیت القرآن


د سپیڅلي قرآن سورتووه د نزول له مخې په دوه ډلو وېشل کېږي چې مکي (هغه چې په مکه معظمه کې نبي علیه السلام ته رالېږل شوي وي) او بل یې مدني (هغه دی چې نبي علیه السلام ته په مدینه منوره کې رالېږ شوي وي) په نومونو یادېږي.

۲- یا په بل عبارت: مدني سورتونه هغه دي چې د نبوي هجرت څخه وروسته (که هغه په مکه معظمه کې وي، مدینه، طایف... لنډه دا چې له مدینې منورې څخه بهر هم په کوم ځای کې په نبي علیه السلام کوم سورت، آیت یا کومه بله برخه نازله شوي وي)رالېږل شوي وي، مدني سورتونه یادېږي.