مالتایي ژبه

مالتایي Malti) (مالتي ژبه) د مالتا هیواد رسمي ژبه ده، مالتي ژبه ژبه د اروپایي ټولنې رسمي ژبه هم ده. مالتایي ژبه د لومړی ځل لپاره په ۱۹۳۶م کال کې د انګلیسي ترڅنګ د مالتا هیواد رسمي ژبه شوه، له هغی وړاندی دی ایټالوي د یاد هیواد رسمي ژبه وه. په مالتایي ژبه کابو ۳۸۰ زره خلک خبري کوي، د مالتي ژبې ترټولو تاریخي اثر په یاده ژبه د پنځه لسمې پیړۍ شعر دی.

د مالتا هیواد ماهواره یي تصویر