لويه وچه په پښتو کې اقيانوس يا براعظم ته وييل کېږي. نړۍ ټوله په 7 لويو وچو وېشل شوې چې همدا لويې وچې د آسيا، آسټراليا، شمالي امريکا، سوېلي امريکا،اروپا، انټارکټيکا او افريقا په نومونو يادېږي.

د نړۍ لويې وچې په بېلابېلو رنگونو ښودل شوي.