ستر بحران یا ستر اقتصادي بحران (په انگرېزي: Great Depression) په نړۍ کې (عموما په پرمختللو هېوادونو کې ) د ۱۹۲۹-۱۹۴۱ میلاي کال په اوږدو کې هغه زوال یا کساد، چې په اقتصاد کې وزگارتیا په لوړه کچه کې قرار درلوده، د تولید اندازه ډېره کمه او پانگونه پکې په نشت حساب وه، چې ستر تاریخي نړیوال اقتصادي بحران گڼل کېږي.

Dorothea Lange's Migrant Mother depicts destitute pea pickers in California, centering on Florence Owens Thompson, age 32, a mother of seven children, in Nipomo, California, March 1936

سرچینېسمول

  • انگریزی ویکی
  • اقتصادی اصطلاحات/ ع.ع.، ا. و.