د منځنۍ افریقا ولسمشریزه

د منځنی افریقا ولسمشریزه یاهم (د مرکزی افریقا جمهوریت) په مرکزي افريقا کې پر وچې پورې تړلی یو هیواد دی. پلازمینه یې د بانګویی ښار او رسمی ژبه یې فرانسوي ده. د یاد هیواد مساحت ۹۸۴'۶۲۲ کیلومتره مربع او د وګړو شمیر یې ۰۰۰'۶۱۶'۴ میلیونه تنه دی.

تاریخ

جغرافیه

کلتور

اقتصاد